top of page

​Memberships / Narystė

Welcome, Sveiki,


Become a member of the Lithuanian Society of Edmonton.  Membership fees are nominal and provide you and your family access to many programs, activities and events.  Most of all it connects you to your heritage and culture.

Membership fees are $20 per adult or $30 per family per annum.

 

Kviečiame tapti Kanados lietuvių bendruomenės Edmontone nariais. Nario mokestis yra vardinis ir suteikia galimybę Jums ir Jūsų šeimai dalyvauti įvairiose bendruomenės programose, renginiuose ir šventėse. Svarbiausias narystės privalumas yra tai, kad jis priartina Jus ir Jūsų šeimą prie savo šaknų ir kultūros. Metinis narystės mokėstis $20 asmeniui arba $30 šeimai.

 

Sincerely / Pagarbiai,

Indrė Čuplinskas

President / Pirmininkė

Come to our next event

 

Ateikite į sekantį mūsų renginį

bottom of page