top of page

Kaip mus galite rasti:

Lietuvių namai

11629 - 83 Street, Edmonton, AB T5B 2Y7

(780) 474-0350 Phone

 

 

Pirmininkė

Adriana Podberskiene

 

 

Iždininkė

Roxanne Sadauskas

 

 

Renginių organizatorė

Sonata Teniene-Kalke

 

 

 

 

Mišių organizatorė /

Andrea Smidtas

 

 

Mokyklėlės organizatorė

Indre Ciuplinskas

 

 

Internetinio puslapio administratorius

Ieva Radvilaviciute

 

Mūsų elektroninis paštas:

 

lithuaniansocietyedmonton@gmail.com

 

Your details were sent successfully!

bottom of page