top of page

Programos ir veikla

Lietuvių Mokyklėlė "Klevas"


Kas savaitę vyksta lietuvių mokyklėlės užsiėmimai bendruomenės narių vaikams. Mokyklėlės tikslas- išsaugoti lietuvių kalbą ir kultūrą. Mokyklėlėje vyksta šie užsiėmimai: dainos, šokiai, rankdarbiai, išvykos

Choras


Choras buvo sukurtas tam, kad skatinti lietuvių kultūros skleidimą per lietuviškas dainas. Choras dalyvauja įvairiuose vietiniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Religinė veikla
 
2019-2020 mišių kalendorius: spalio 6, lapkričio 10, gruodžio 15, sausio 5, vasario 2, kovo 1, balandžio 5, gegužės 3 ir birželio 7.  

Mišios prasideda 11:00. Po mišių valgomi suneštiniai pietūs, kurių metu yra proga pabendrauti, naujiems bendruomenės nariams - tai proga įsilieti į bendruomenės veiklą, o senbuviams - susipažinti su naujai atvykusiais bendruomenės nariais.​

Visuomenės renginiai


Metų eigoje, yra organizuojami įvairūs renginiai skirti lietuvių bendruomeniškumo ir kultūros skatinimui.  Apie mūsų renginius yra pranešama Naujienų ir Renginių skiltyje.

bottom of page